Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Değerli meslektaşlarım;

Hepimizin amacı sendikamızı daha güçlü kılmak, ülkemizde yurt işletmeciliği yapan kesimin haklarını korumak ve geliştirmek.

Bu ortak amaç bizlere sahip olduğumuz farklı kimlikleri unutturmalı ve sendikamızı güçlendirmek için ortak akılla hep birlikte çalışmamızı sağlamalıdır.
TÜYİS, yurt işletmeciliği sektöründeki en büyük ve en örgütlü sendikadır. Sektörümüzü temsilen ilk adımları 09.20.2018 de atılmış olup Genel Başkanımız Sn Umut Gezici'nin de içinde bulunduğu yaklaşık 15 yıllık sektör tecrübesi ile birleştirilerek kurulmuş ve bu bağlamda sektörün ilk sendikası olma ünvanını taşımaktadır.
Arkadaşlarımla birlikte TÜYİS'i daha ileriye taşımak için yeni dönemde yapacaklarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Önümüzdeki Çalışma Döneminde Üç Tane Görevimiz Var:

Üyelerimizin aidiyet duygularını güçlendirmek ve birlikte davranma kabiliyetlerini yükseltmek.
İşkolumuzda sendikalı olmayan meslektaşlarımıza TÜYİS'in ve TÜYİS'li olmanın önemini anlatmak ve sendikamızın üye sayısını artırmak.
Ülkemizde ve sendikal yaşamda önemli bir yere sahip olan TÜYİS'i daha da yüceltmek, saygınlığını ve itibarını artırmak.
Ben TÜYİS'e üye oldum. Teşkilatımız bana görev verdi ve Genel Başkan oldum.
Her kademede çalıştım.

Her Zorlukta Yanınızda Olacağım.

TÜYİS’e ve üyelerimize hizmet eden herkes başımın tacı olacak. Sendikamıza ve üyelerimize zarar veren her kim olursa olsun beni karşısında bulacak.
Şimdi teşkilatımızın her kademesinde çalışan arkadaşlarımdan bu hedeflere ulaşabilmemiz için yapmalarını istediğim şeyleri sayacağım.

Temel Çalışma Yöntemimiz Şu Olacak:

Her sorunu işin uzmanları ile inceleyecek, teknik ve bilimsel olarak çözüm yollarını belirleyeceğiz.
Toplu iş sözleşmesi başta olmak üzere tüm sendikal faaliyetlerimiz, kurullar ve kurallar çerçevesinde ortak akılla belirlenecek.
İş kolumuzda fiili hizmet zammı, özellikle kamuda ücret dengesizliği ve taşeron işçiliği gibi temel sorunlarımız var. Bu sorunlarımızı çözmek için her türlü hukuki ve siyasi yolu deneyeceğiz.
Bu sorunlarımızın çözümünü, işverenin, TBMM'nin ve hükümetimizin gündemine getirmek için hep birlikte çalışacağız.
Üyelerimizi hiçbir zaman aidatlarla zorlayıp onları incitmeyeceğiz aksine aidatlarımızı her işletmenin kapasitesi ile sınıflandıracağız.

Sorunları ve Çözüm Yollarını Üyelerimize Açıklıkla Anlatacağız.

Üyelerimizin taleplerini yerine getirmek için sendikal disiplin içinde var gücümüzle çalışacağız.
Üyelerimizin her düzeyde aktif desteğini isteyeceğiz.
Üyelerimizi çalışmalarımızın her aşamasında bilgilendireceğiz.
Diyalog ve müzakere sorunlarımızı çözmek için temel yöntemimiz olacak ama gerektiğinde üyelerimizden gelen gücümüzü sonuna kadar kullanmaktan çekinmeyeceğiz.
Başta merkez yönetim kurulumuz olmak üzere, teşkilatımızda görev alan hiçbir arkadaşım üyelerimize yapamayacağı sözler vermeyecek.
Verilen sözlerin yerine getirilmesi için gerekli her çabayı gösterecekler.

Merkez Yönetim Kurulumuz, Oturan Değil TÜYİS’e Hizmet Eden Bir Kurul Olacak…

Kamu ve özel sektörde işverenle müzakereyi en iyi biçimde planlayacak ve sürdürecek.
Oturan değil, TÜYİS ‘e hizmet için azimle çalışan bir merkez yönetim kurulu olacak.
Odalarında ve salonlarda değil, sektörde bulunan meslektaşlarımızın arasında dolaşan bir yönetim olacak.
Üyeye nutuk atan değil, üyeyi dinleyen, anlayan bir yönetim olacak.
Kararlarımızı, tüm kurullarımızla istişare ederek alacağız. Şube yönetimlerimize ve temsilcilerimize ihtiyaç duydukları her konuda destek olacağız.

Şube Yönetim Kurullarımız, Üyelerin Arasında Olacak…

Şube Yönetim Kurullarında görev alan Arkadaşlarım, delegelerimiz bu görevlere sizi seçtiler. Size güvendiler. Siz de öncelikle bu güvene layık olmak için çalışacaksınız.

Şubelerimizde ve İşyerlerinde Görev Alan Yönetici Arkadaşlarımız, Sendikal Kimlikleriyle Tanınacaklar...

Şube ve işletmelerinde görev alan arkadaşlarım, siz işyerlerinde, şube yönetim kurulunu ve TÜYİS 'i temsil ediyorsunuz.
İşyerinde sendikal konularda duyarlı olacak, aktif çalışacaksınız.
Üyelerimiz, sizi çalışmalarınızla, sendikal kimliğinizle tanıyacak. Sizin varlığınızdan güç alacaklar..

Temsilci ve Delege Arkadaşlarım, Meslektaşlarımızın Gözündeki İtibarımızı Olacaklar...

Temsilci ve delege arkadaşlarım, sizler üçlü cendere altındasınız. İşveren sizden bekler, sendika sizden bekler. Bunun zorluğunu biliyorum.
Tüm dünyada sendikal hareketi omuzlayan temsilciler ve aktif üyelerdir.
Sendikayı saygın kılan sizin meslketaşlarımızın gözündeki itibarınızdır.
Bu nedenle sizden beklediğim en önemli şey; sadece çocuklarınızın ve kendinizin değil, aynı zamanda TÜYİS 'in de saygınlığını omuzlarınızda taşımanızdır.
TÜYİS 'e yakışmayan herhangi bir davranışın içinde olmamalısınız.

Teşkilatımızda Görev Alan Tüm Arkadaşlarımızın Yanında Olacağız…

Teşkilatımızın neresinde olursa olsun görev alan arkadaşlarım, görevinizi en iyi şekilde yapabilmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm desteği size vereceğiz.
Genel Merkezimizdeki tüm birimler en yetkin ve işinin ehli kişilerden oluşacak ve sizin yanınızda olacaklar.
Ama unutmayın bilgi saygıyı getirir. İşimizi en iyi şekilde yapabilmek için hepimiz kendimizi sürekli geliştireceğiz, yeni ve güncel bilgilerle donatacağız.

Sektörde Mesleğimiz Adına Kurulmuş İlk Sendika Olmanın Şerefini Taşıyoruz.


Saygı ve Sevgilerimizle…

GENEL BAŞKAN
UMUT GEZİCİ